מברק מזמר

זוזי הילדה הכי מצחיקה בארץ

כבר שני עשורים. בעל נסיון רב הצגות של קלסיקה ישראלית, מופעי בידור מיוחדים מתאימים לימי הולדת, מופעי במה והפעלות קהלקוצ'י שחקן וקומיקאי מופיע ומשחק כבר שני עשורים. בעל נסיון רב הצגות של קלסיקה ישראלית, מופעי בידור מיוחדים מתאימים לימי הולדת, מופעי במה והפעלות קהל. לסיקה ישראלית, מופעי בידור מיוחדים מתאימים לימי הולדת, מופעי במה